Egenkontroll i skolan – Camilla Ahlström & Maria Prim

Nyttig, motiverande och lärorik!

Att vara lärare i dag är ett otroligt komplext uppdrag som rymmer många olika uppgifter: planera, undervisa, följa upp, ge respons och bedöma, men också utveckla goda relationer och se varje enskild elev, fungera som mentor, hjälpa, stötta och ibland även finnas där som en medmänniska.

Egenkontroll i skolan, Ahlström & Prim, 2022;33

Under mina snart 12 år som lärare har jag märkt att mitt läraruppdrag har förändrats. Att jag har fler förväntningar på mig. I samma takt som mina uppgifter ökar, minskar elevernas motivation. Och när elevernas motivation minskar, ökar stressen och oron. Vi hamnar i en ond cirkel som ibland kan kännas omöjlig att bryta sig ur. För det mesta lyckas vi tillsammans att bryta cirkeln. Genom våra relationer, genom ett öppet klassrumsklimat, genom rutiner och förväntningar. Men ibland, med vissa grupper, är jag för evigt kvar i den onda cirkeln. Okej det låter kanske lite väl dramatiskt, men i alla fall så länge jag har gruppen. Ibland räcker inte alla mina försök och då får det vara så. Det viktiga är att jag har försökt. Och det är det mina kära kollegors bok Egenkontroll i skolan handlar om. Att försöka. Tack Lärarmöjligheter för att jag fick läsa!

Egenkontroll i skolan: Handlingen i korta drag

Egenkontroll i skolan av Camilla Ahlström och Maria Prim handlar om lärare, elever, skola, hälsa och det samhälle vi lever i. Innehållet i boken bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Här tar författarna upp forskning som visar att elever uppvisar fler och mer återkommande psykosomatiska besvär. Skolan lyfts fram som en av flera orsaker till det dåliga måendet. Den psykiska ohälsa, i form av stress, ångest och oro, som många ungdomar känner idag grundar sig i de krav, förväntningar, läxor och betyg som kommer från skolan.  Men skolan får inte bara ses som en av orsakerna till problemet. Skolan bör också vara en del i lösningen på problemet.

Skolan bör dessutom vara en arena i det förebyggande arbetet. Genom goda relationer, elevernas delaktighet och inflytande, lärarens goda färdigheter samt undervisningens innehåll och metoder kan skolan bli en plats som både minskar elevernas stress och stärker deras välbefinnande. 

I Egenkontroll i skolan ger författarna omfattande beskrivning av olika metoder och verktyg som kan användas för att skapa en lärandemiljö där eleverna tar ansvar för sina egna prestationer och sin utveckling. Genom att variera forskning och metoder med elevcitat, levandegör Ahlström och Prim boken. Citaten ger läsaren en unik inblick i elevernas tankar och känslor om stress, oro, normer och mål.

Egenkontroll i skolan: Min läsupplevelse

Jag ska erkänna att jag var en av skeptikerna när jag började läsa Egenkontroll i skolan. Jag tänkte ”ska jag vara en magiker nu också”, då jag trodde att det här skulle bli ännu en sak att lägga till på lärarnas att-göra-listan. Men boken handlar inte alls om att göra mer, utan att göra rätt. 

Boken är en guldgruva för lärare som vill skapa en lärandemiljö där elevernas välmående och välbefinnande står i fokus. En lärarandemiljö där eleverna känner sig trygga och sedda. Den här miljön hjälper elever att utveckla en starkare självkänsla och självförtroende, samtidigt som de lär sig att hantera sina känslor och beteenden. Under läsning av boken insåg jag att det inte krävs mycket av mig som lärare. Men det krävs att jag försöker. 

Jag uppskattar verkligen alla tipsen jag får och jag älskar att de är så enkla att implementera i undervisningen. Det kan handla om att ge eleverna tid till reflektion, lära eleverna att ge och ta emot feedback samt lära eleverna att ta ansvar för och planera sin tid. Genom att använda mig av dessa metoder får jag förhoppningsvis elever som känner sig engagerade, kan identifiera mönster i sina beteenden samt kan lära sig mer om sig själva och andra. Dessutom lär jag mig mer om dem. 

Förutom alla tipsen älskar jag elevcitaten. Vilka kloka elever det finns. Att läsa citaten ger en känsla av hopp och optimism. Men det gör mig också medveten om hur viktigt det är att skapa en positiv och trygg plats där eleverna känner att de kan prata öppet om sina känslor och få stöd. Som lärare får jag förmånen att under en tid vara en del av en annan individs liv och under denna tid kan jag hjälpa den här individen att växa. Hur fantastiskt är inte det?

Elevcitat, Egenkontroll i skolan, Ahlström & Prim, 2022

Slutsats

Sammantaget är Egenkontroll i skolan en nyttig, motiverande och lärorik bok för lärare och annan personal i skolan som kommer i kontakt med ungdomar. Författarnas djupgående analyser, praktiska råd och konkreta exempel ger verktyg för att hjälpa eleverna att utveckla en starkare självkänsla och mer positiva sätt att hantera sina känslor, samtidigt som de lär sig. Jag rekommenderar verkligen den här boken för alla lärare som har saknat en bok med relevanta och konkreta tips. Dock bör man kanske komma ihåg att tipsen inte kommer att lösa alla våra problem. Vi kommer inte alltid nå alla eller hjälpa alla, men som jag nämnde innan handlar det om att i alla fall försöka.


3 svar på ”Egenkontroll i skolan – Camilla Ahlström & Maria Prim”

  1. Hej,
    Fastnade för boken o undrar om jag kan få ta del utav ett recensionsexemplar för att eventuellt köpa in som bok för kollegialt lärande.

    Svara

Lämna en kommentar